ТЕРМОПОМПИ

Термопомпата е уред, който замества два агрегата - отоплителен котел и климатик. Тя използва относително постоянната температура на земята или подпочвените води в дълбочина от 2 до 20м. като безплатен енергоизточник. От един кубичен метър вода помпата извлича 10 kW топлина при консумирана енергия 2 kW ,което я прави най-подходящия и икономичен уред за отоплението и охлаждане, независим от външните температури, с високо КПД, осигуряващ отопляване и охлаждане за сгради. Загрява оборотната вода във вътрешната инсталация до 55°C или я охлажда до 5°C през лятото. Целогодишно загрява: бойлер, басейн и т.н.

PANASONIC - WH-MDC05F3E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MDC05F3E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане4.50
Отопление (SCOP): 0.985 Мощност отопление5.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses Mono-Bloc

PANASONIC - WH-MDC06G3E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MDC06G3E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане5.50
Отопление (SCOP): 1.34 Мощност отопление6.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses Mono-Bloc

PANASONIC - WH-SDC07F3E5 WH-UD07FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SDC07F3E5 WH-UD07FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане6.00
Отопление (SCOP): 2.30/1.59 Мощност отопление7.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses

PANASONIC - WH-SDC09F3E5 WH-UD09FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SDC09F3E5 WH-UD09FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 2.90/2.20 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses

PANASONIC - WH-SXC09F3E5 WH-UX09FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SXC09F3E5 WH-UX09FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 1.86 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas

PANASONIC - WH-MDC09G3E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MDC09G3E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 2.17 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses Mono-Bloc

PANASONIC - WH-MXC09G3E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MXC09G3E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 1.90 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas Mono-Bloc

PANASONIC - WH-SHF09F3E5 WH-UH09FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SHF09F3E5 WH-UH09FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно
Отопление (SCOP): 1.94 Мощност отопление9.00

Модели на отопление - висока ефективност за преоборудване Aquarea HT до 65˚C изходяща температура на водата

PANASONIC - WH-SDC09F3E8 WH-UD09FE8: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SDC09F3E8 WH-UD09FE8 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Трифазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 2.21/1.86 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses

PANASONIC - WH-MHF09G3E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MHF09G3E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно
Отопление (SCOP): 1.90 Мощност отопление9.00

Модели на отопление - висока ефективност за преоборудване Aquarea HT Mono-Bloc до 65˚C изходяща температура на водата

PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD03EE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD03EE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане3.20
Отопление (SCOP): 1.01/0.64 Мощност отопление3.20

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea All in One Bi-Bloc (Inverter)

PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD05EE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD05EE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане4.50
Отопление (SCOP): 1.67/1.08 Мощност отопление5.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea All in One Bi-Bloc (Inverter)

PANASONIC - WH-SXC09F3E8 WH-UX09FE8: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SXC09F3E8 WH-UX09FE8 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Трифазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 1.86 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas

PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD07GE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD07GE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане6.00
Отопление (SCOP): 2.3/1.59 Мощност отопление7.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea All in One Bi-Bloc (Inverter)

PANASONIC - WH-SDC12F6E5 WH-UD12FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SDC12F6E5 WH-UD12FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане10.00
Отопление (SCOP): 3.56/2.53 Мощност отопление12.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses

PANASONIC - WH-MXC09G3E8: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MXC09G3E8 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Трифазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 1.90 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas Mono-Bloc

PANASONIC - WH-SHF09F3E8 WH-UH09FE8: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SHF09F3E8 WH-UH09FE8 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Трифазно
Отопление (SCOP): 1.94 Мощност отопление9.00

Модели на отопление - висока ефективност за преоборудване Aquarea HT до 65˚C изходяща температура на водата

PANASONIC - WH-MDC12G6E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MDC12G6E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане10.00
Отопление (SCOP): 2.57 Мощност отопление12.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses Mono-Bloc

PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD09GE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-ADC0309G3E5 / WH-UD09GE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 2.90/2.20 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea All in One Bi-Bloc (Inverter)

PANASONIC - WH-MHF09G3E8: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MHF09G3E8 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Трифазно
Отопление (SCOP): 1.90 Мощност отопление9.00

Модели на отопление - висока ефективност за преоборудване Aquarea HT Mono-Bloc до 65˚C изходяща температура на водата

PANASONIC - WH-SDC12F9E8 WH-UD12FE8: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SDC12F9E8 WH-UD12FE8 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Трифазно Мощност охлаждане10.00
Отопление (SCOP): 3.56/2.53 Мощност отопление12.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses

PANASONIC - WH-SXC12F6E5 WH-UX12FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SXC12F6E5 WH-UX12FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане10.00
Отопление (SCOP): 2.53 Мощност отопление12.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas

PANASONIC - WH-MXC12G6E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MXC12G6E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане10.00
Отопление (SCOP): 2.57 Мощност отопление12.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas Mono-Bloc

PANASONIC - WH-SHF12F6E5 WH-UH12FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SHF12F6E5 WH-UH12FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно
Отопление (SCOP): 2.69 Мощност отопление12.00

Модели на отопление - висока ефективност за преоборудване Aquarea HT до 65˚C изходяща температура на водата

PANASONIC - WH-SXC12F9E8 WH-UX12FE8: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SXC12F9E8 WH-UX12FE8 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Трифазно Мощност охлаждане10.00
Отопление (SCOP): 2.53 Мощност отопление12.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas

PANASONIC - WH-MHF12G6E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MHF12G6E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно
Отопление (SCOP): 2.57 Мощност отопление12.00

Модели на отопление - висока ефективност за преоборудване Aquarea HT Mono-Bloc до 65˚C изходяща температура на водата

PANASONIC - WH-SDC16F6E5 WH-UD16FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-SDC16F6E5 WH-UD16FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане12.20
Отопление (SCOP): 4.76/3.74 Мощност отопление16.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses

PANASONIC - WH-ADC1216G6E5 WH-UX09FE5: Тип: AIR to WATER
PANASONIC - WH-ADC1216G6E5 WH-UX09FE5 - AIR to WATER
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане7.00
Отопление (SCOP): 1.90 Мощност отопление9.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea All in One T-CAP (Inverter)

PANASONIC - WH-MDC16G6E5: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MDC16G6E5 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Монофазно Мощност охлаждане12.20
Отопление (SCOP): 3.78 Мощност отопление16.00

Модели на охлаждане и отопление за добре изолирани къщи Aquarea High Performance for well insulated houses Mono-Bloc

PANASONIC - WH-MXC12G9E8: Тип: Моноблок
PANASONIC - WH-MXC12G9E8 - Моноблок
Охлаждане (SEER): Трифазно Мощност охлаждане10.00
Отопление (SCOP): 2.57 Мощност отопление12.00

Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижение на външните температури Aquarea T-CAP for cold areas Mono-Bloc

Предишна Следваща

Продуктoви категории

Битова климатизация

Виж всички

VRV | VRF системи

Виж всички

Термопомпи

Виж всички

Вентилаторни конвектори

Виж всички

Електрически конвектори

Виж всички

Разпродажба на стари модели

Виж всички

Слънчеви колектори и соларна термия

Виж всички

Пелетни и на твърдо гориво котли

Виж всички

Промоции на продукти

Разгледайте актуалните промоции на предлаганите от нас продукти. Тази секция на сайта се актуализира ежедневно.

Климатици

цени от 499 лв.
 • Разнообразие от марки и видове
 • Гаранциионии
 • Доставка и монтаж
Виж всички

Термопомпи

цени от 6999 лв.
 • Разнообразие от марки и видове
 • Гаранциионии
 • Доставка и монтаж
Виж всички

Вентилаторни Конвектори

цени от 159 лв.
 • Разнообразие от марки и видове
 • Гаранциионии
 • Доставка и монтаж
Виж всички

Контакти

За въпроси за цени, отстъпки, промоции , ппокупки, сервизно обслужване, консултации и всичко друго използвайте информацията по долу за контакт с нас:

Моля въведете сбора на числата 82+33

Магазин и офис:

 • Адрес: Благоевград, ж.к. ”Запад” 58 /до зала “Скаптопара”/
 • Тел.: +359 73/ 832 502
 • Тел.: +359 888 877 162
 • Email: office@imperial-m.eu
 • Website: http://imperial-m.eu